O nama

Organizovanjem muzičkih i muzičko-scenskih programa u Sarajevu i Bosni i Hercegovini najduže se bavila Poslovnica za kulturno-umjetničke priredbe BiH koja je osnovana 1948. god.

Od 1999. god. poslovnica nosi naziv Javna ustanova za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi «Sarajevo art», a njen osnivač je Kanton Sarajevo.

U 2008. godini JU "Sarajevo art" obilježava šest desetljeća postojanja. Tokom tih godina održano je više od 20 000 koncerata i priredbi različitog profila na kojima su nastupili vodeći umjetnici i ansambli sa ovih prostora, a takođe poznati i ugledni gosti iz inostranstva. 
U proteklih 60 godina JU “Sarajevo art” je organizovala brojne nastupe BiH umjetnika u zemlji i svijetu te na taj na?in promovirala BiH muzi?ku kulturu u zemlji i inostranstvu. 

"Sarajevo art" obavlja široki spektar kulturnih aktivnosti i zadataka:

  • organizovanje koncerata umjetničke, narodne, zabavne, tradicionalne, etno i duhovne muzike, teatarskih, muzičko-scenskih, likovnih, književnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa,
     
  • međunarodna saradnja u kulturi - organizovanje gostovanja domaćih     umjetnika i umjetničkih ansambala u inostranstvu, te organizovanje gostovanja stranih umjetnika i umjetni?kih ansambala u Sarajevu i Bosni i Hercegovini,
     
  • organizovanje kulturno-umjetničkih manifestacija (festivali, smotre, takmičenja, umjetničke radionice i dr.),  
  • pružanje programskih i drugih organizaciono-tehničkih usluga neophodnih za realizovanje kulturno-umjetničkih programa, projekata i priredbi za druge naručioce (firme, ambasade, asocijacije, pojedinci i dr.).


Detaljnije

Tokom više od šest decenija kontinuiranog organizovanja muzičkih i muzičko-scenskih programa, kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu, ostvarena je saradnja s brojnim uglednim ansamblima i solistima iz svijeta i ex-Jugoslavije, kao i sa inostranim partnerima.

Podsjećanja radi, u Sarajevu su upravo zahvaljujući ovoj Agenciji gostovali slavni svjetski muzi?ari i orkestri: Tu su:

Violinisti 
Henryk Szering (Meksiko), Yehudi Menuhin (SAD/Švicarska), Igor Ozim (Slovenija),Viktor Tretjakov (SSSR), Igor Ojstrah (SSSR), Stefan Milenković (Srbija), Eduard Grač (SSSR), Tamara Smirnova (SSSR), Ruđero Ricci (SAD/Italija), Jovan Kolundžija (Srbija)

Pijanisti 
Svjatoslav Rihter – (SSSR), Lazar Berman (SSSR), Emil Gilels (SSSR),  Ivo Pogoreli? (Hrvatska), Aldo Ciccolini (Francuska), Mihail Pletnjov (SSSR), Pavica Gvozdić (Hrvatska), Jerome Lowenthal –(SAD), Eric Hope (V. Britanija), Andrew Watts (SAD), Gerald Robbins (SAD), Dubravka Tomšić (Slovenija), Vera Goronstaeva – (Rusija), James Tocco (SAD),Vladimir Krpan (Hrvatska), Jasminka Stančul (Srbija),Aleksandar Madžar (Srbija), Milica Šnajder (BiH), Nedeljka Stanković (BiH), Sanja Lagumdžija, (BiH), Kemal Geki? (Srbija), Konstantin Krasnitski (Bjelorusija), Nina Kogan(SSSR), Ruben Dalibaltajan (Armenija), Jakša Zlatar (Hrvatska), Rudolf Kerer (SSSR), Nikolaj Petrov (SSSR), Aleksandra Romanić (BiH), Gregor Vidović (BiH), David Wilde (V. Britanija)

Violon?elisti 
Andre Navara (Francuska), Natalija Gutman (SSSR), Valter Dešpalj (Hrvatska), Natalija Šahovskaja (SSSR), Ksenija Jankovi? (Srbija), Yevgeny Xsaviereff (Bjelorusija)

Gitaristi
Marco de Santi (Italija), Kostas Kotsiolis (Gr?ka), Darko Petrinjak (Hrvatska), Ivan Kalcina (BiH)

Operni umjetnici
Ljiljana Molnar-Talaji?, sopran (BiH), Ruža Pospiš-Baldani, mezzosopran (Hrvatska), Milica Buljubaši?, sopran (BiH), Margit Tomik, mezzosopran (BiH), Radmila Todorovska, sopran (BiH),  Miroslav ?angalovi?, bas (Srbija), Vladimir Ružčak, bariton (Hrvatska), Dunja Vejzović, mezzosopran (Hrvatska), Mirela Toić (Hrvatska) i Jadranka Jovanovi?, mezzosopran (Srbija), Ivan Hristov, tenor (Bugarska) Mirko Jančić, bas (BiH) i brojni drugi,

Horovi 
Hor bečkih dječaka, Lenjingradski muški hor Glinka, Collegium Musicum – ženski hor (Srbija), Ansambl solista Boljšoj teatra (SSSR)

Flauta
Irena Grafenauer (Slovenija), Cveto Kobal (Slovenija), Laura Levaj (Srbija)

Klarinet
Rajmond Likić, (BiH)

Dirigenti 
Milan Horvat (BiH), Oskar Danon (Srbija), Anton Nanut (Slovenija), Živojin Zdravković (Srbija), Boris Papandopulo (Hrvatska), Uroš Lajovic (Slovenija), Angel Šurev  (Makedonija), Jovan Šainović (Srbija), Vjekoslav Šutej (Hrvatska)


Filharmonije, simfonijski orkestri i kamerni orkestri

Zubin Mehta sa Filharmonijom iz Los Angelesa, Simfonijski orkestar Geteborg sa dirigentom Mariom Venzagom, Kraljevska filharmonija Štokholm sa dirigentom Alanom Gilbertom, Filharmonija iz Krajove (Rumunija), Slovačka filharmonija,Simfonijski orkestar KairoZagrebačka filharmonija, Drezdenski državni simfonijski orkestar, Svjetski orkestar Muzičke omladineSimfonijski orkestar BremenMakedonska filharmonija, Državni omladinski orkestar Nordrhein - Westfalen. Borodin kvartet (SSSR), Zagrebački kvartetZagrebački solisti,Minhenski kamerni orkestar, Gudački kvartet «Prokofjev» (SSSR), Slovenska filharmonija, Internacionalni jazz kvintet Duška Gojkovića, Ansambl solista Boljšoj teatra, Filharmonija iz Odese i Državni akademski simfonijski orkestar - SSSR, Minhenski kamerni orkestar, Sofijski solisti, Trio Orlando i Gradski orkestar Dubrovnik.

Pored ranijih gostovanja naših umjetnika u inostranstvu ( SSSR, DDR, Ma?arska, Bugarska, Rumunija, Čehoslovačka, Kuba…) poseban značaj ima organizovanje manifestacija kojima se kultura i umjetnost Bosne i Hercegovine predstavljaju u Evropi i svijetu. 

U ovoj programskoj oblasti, kao primjer mogu poslužiti uspješno realizirani «Dani Praga u Sarajevu» (21.-27. juli 2001.) i "Dani Sarajeva u Pragu" (04.-10. april 2002.), kao i Balet "Dio života" - turneja po Francuskoj (oktobar 1998.), "Dani Turske u Sarajevu" (1. i 2. novembar 1998.), "Dani Zagreba u Sarajevu" (27. mart i 2. april 2001.), i "Dani Sarajeva u Fridrihshafenu" (4. i 5. avgust 2001.). 
(Dani Vojvodine u Sarajevu 2004. Dani kulture Egipta u Sarajevu i BiH 28. 10. - 04. 11. 2006. Sedmica kulture BiH u Egiptu 25.-30. 11 2007.)